Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce.

Biuro Brokerskie ARTERIA Sp. z o.o.
31-036 Kraków ul. Przemyska 4/7
tel/fax.: 12/41 77 102, 12/41 71 120
Spółka zarejestrowana pod:
KRS 0000373458 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy, opłacony w całości - 60 000 zł.